انقدر مستم که بی قایق به دریا می روم

به نام خدا خالق انسان، به نام انسان خالق غم ها، به نام غم ها بوجد آورنده ي اشكها.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط شيما پريسا  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط شيما پريسا  | 


+ نوشته شده در  ساعت   توسط شيما پريسا  | 

آدمها مثل کتابند...

 آدمها مثل کتابند...

بعضی آدمها جلد زرکوب دارند٬بعضی جلد ضخیم٬بعضی جلد نازک٬بعضی آدمها اصلا جلد ندارند٬

بعضی آدمها با کاغذ کاهی چاپ میشوند٬و بعضی با کاغذ خارجی٬

بعضی آدمها ترجمه شده اند٬

بعضی آدمها تجدید چاپ میشوند ٬و بعضی آدمها فتوکپی آدمهای دیگرند٬

بعضی آدمها با حروف سیاه چاپ میشوند٬و بعضی آدمها صفحات رنگی دارند٬

بعضی آدمها تیتر دارند٬ فهرست دارند٬

و روی پیشانی بعضی آدمها نوشته اند حق هر گونه استفاده ممنوع است!

بعضی از آدمها قیمت روی جلد دارند٬

وبعضی از آدمها با چند درصد تخفیف به فروش میرسند٬

بعضی از آدمها بعد از فروش پس گرفته نمیشوند!

بعضی آدمها نمایشنامه اند  که در چند پرده نوشته میشوند٬

بعضی آدمها فقط جدول و سرگرمی دارند٬بعضی معلومات عمومی هستند٬

بعضی از آدمها خط خوردگی دارند و بعضی از آدمها غلط چاپی دارند!

از روی بعضی از آدمها باید مشق نوشت و از روی بعضی باید جریمه نوشت ٬

بعضی از آدمها را باید چند بار بخوانیم تا معنی آنها را بفهمیم٬

و بعضی از آدمها را باید نخوانده دور انداخت!!!

                                                            "زنده یاد قیصر امین پور"

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط شيما پريسا  | 

جواب سلام و تشکر ...چیه؟؟

جواب سلام را باعلیک بده٬

جواب سلام را با علیک٬

       جواب تشکر را با تواضع٬

               جواب کینه را با گذشت٬

                   جواب بی مهری را با محبت٬

                          جواب ترس را با جرات٬

                                  جواب دروغ را با راستی٬

                                         جواب دشمنی را با دوستی٬

                                                 جواب زشتی را به زیبایی٬

                                                         جواب توهم را به روشنی٬

                                                                 جواب خشم را به صبوری٬

                                                                         جواب سرد را به گرمی٬

                                                                                جواب نامردی را با مردانگی٬

                                                                                         جواب همدلی را با رازداری٬

                                                                                                 جواب پشتکار را با تشویق٬

                                                                                                      جواب اعتماد را بی ریا٬

                                                                                               جواب بی تفاوت را با التفات٬

                                                                                       جواب یکرنگی را با اطمینان٬

                                                                              جواب مسئولیت را با وجدان٬

                                                                      جواب حسادت را با اغماض٬ 

                                                              جواب خواهش را بی غرور٬

                                                         جواب دورنگی را با خلوص٬

                                                  جواب بی ادب را با سکوت٬  

                                          جواب نگاه مهربان را با لبخند٬

                                  جواب لبخند را با خنده٬

                          جواب دلمرده را با امید٬

                  جواب منتظر را با نوید٬

          جواب گناه را با بخشش٬

و جواب عشق چیست جز عشق؟؟

      هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذار٬مطمئن باش هر جوابی بدهی٬یک روزی٬یک جوری٬یک جایی به تو باز میگردد...

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط شيما پريسا  | 

میخواهم به دوران کودکی برگردم...

میخواهم برگردم به  روزهای کودکی

ان زمان ها که:

پدر تنها قهرمان بود

عشق ٬تنها در اغوش مادر خلاصه میشد

بالاترین نقطه ی زمین٬ شانه های پدر بود

بدترین دشمنانم٬خواهر و برادرهای خودم بودند

تنها دردم٬زانوهای زخمی ام بودند

تنها چیزی که میشکست٬ اسباب بازیهایم بود

و معنای خداحافظ٬تا فردا بود...!!

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط شيما پريسا  | 

ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ

یکی را دوست دارم
ولی افسوس او هرگز نمیداند
نگاهش میکنم شاید
بخواند از نگاه من
که او را دوست می دارم
ولی افسوس او هرگز نمیداند
به برگ گل نوشتم من
تو را دوست می دارم
ولی افسوس او گل را
به زلف کودکی آویخت تا او را بخنداند
به مهتاب گفتم ای مهتاب
سر راهت به کوی او
سلام من رسان و گو
تو را من دوست می دارم
ولی افسوس چون مهتاب به روی بسترش لغزید
یکی ابر سیه آمد که روی ماه تابان را بپوشانید
صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت
بگو از من به دلدارم تو را من دوست می دارم
ولی افسوس و صد افسوس
زابر تیره برقی جست
که قاصد را میان ره بسوزانید
کنون وامانده از هر جا
دگر با خود کنم نجوا
یکی را دوست می دارم
ولی افسوس او هرگز نمیداند

+ نوشته شده در  ساعت   توسط شيما پريسا  | 

یک زن*+*+*یک مرد


یک زن

وقتی زنی عــاشـق میشود،دستــِـ خـودش نیستــ ؛

بــا صـدای آرام صـحـبـتــ میکند . عـشـوه هـایـش بـیـشـتــر میشود .حـسـادت زنــانــه میکند ...

چـون نمیخواهد کـسی حـتـی بـــه عـشـقـش نـگاه کـنـد،هـمـیـشــه میگویـــد تــــو مــال مــن هـسـتـی !

دوستــ دارد عشقش، از پشتــ ، دستانش را دور بـدنـش حـلـقـه کند، گـردنش را بـبوسـد...

چشمانش خــُـمـار میشود.به آرامی گـوشـه ی لـبـش را گـــاز میگیرد...صدایش میلرزد، زیر لب میگوید دوستـتــ دارم !

زن میداند کــه وجودش با عشق کامل تر میشود و بــا بــوســـه ای عاشقانــه بــه اوج آرامــش میرسد . .

اما مرد

مـــــــــــــرد است دیگر...

گاهی تند میشود

و گاهی عاشقانه میگوید... دوستت دارم

مـــــــــــــرد است دیگر..

غرورش آسمان

و دلش دریاست...

تو چه میدانی ازبغض گلو گیر کرده یک مـــــــــــــرد...؟

تو چه میدانی که چشمانت دنیای او شده...؟

تو چه میدانی از هق هق شبانه او که فقط خودش خبر دارد و بالشش...؟

تو چه میدانی چرا یک مرد طبیعتا زودتر از زنش میمیرد.... تو چه میدانی که یک مرد چون نمیتواند گریه کند میمیرد.

مـــــــــــــرد را فقط مـــــــــــــرد میفهمد و مـــــــــــــرد.....

دوستت دارم ..

اما یک زن

تو زن نشدی . برای در حسرت ماندن یک بوسه... تو زن شدی . برای خلق بوسه ای از جنس آرامش...

تو زن نشدی. که همخواب آدم های بیخواب شوی...

تو زن شدی. که برای خواب کسی رویا شوی...

تو زن نشدی. که در تنهاییت، حسرت آغوشی عاشقانه را داشته باشی...

زن شدی، تا آغوشی در تنهایی عشقت باشی

از کلمه عشق متنفرم از بس در دهان همه رایج شده .....

اما خوب میدانم درون دلم چنان غوقایی بپا شده که خودم هم باور ندارم..از درون دلم غوقا بپاست و انچنان دوستت دارم که بلند فریاد میزنم .....

تویی که نامت با نام فرشته هم معناست ....


+ نوشته شده در  ساعت   توسط شيما پريسا  | 

خاطرها....

 یه خیابون هایی ..
یه عطر هایی ..
یه آهنگ هایی ..
یه تیکه کلام هایی ..
یه لباس هایی ..
... ... یه کارایی ..
یه روز های خاصی ..
یه فیلم هایی ..
یه پارک هایی ..
یه عــــکــــس هایی ...
یه ....
اینا شاید هیچی نباشن ، ولی گاهی خیلی عذاب آورن برای ..

یه آدم هایی ...

آه...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط شيما پريسا  | 

از یـِه جـايی...

از یـِه جـايی بِه بـَعد


ديـگه


نـَـه دَسـت و پـا می زَنی


نَه بـال بـال ميزَنـی


نَه دِل دِل ميکُنی


نَه داد و بيـداد ميکنی


نَه گِريه ميکُنی


نَه مُشتـِتـو ميکوبی تو دیـوار


نَه سََرِتو میزَنی بـِه ديـوار


نَه...

اَز يه جايی بـِه بَعد فَقَط سُکوت ميکُنی...


+ نوشته شده در  ساعت   توسط شيما پريسا  | 

مطالب قدیمی‌تر